+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์ ออกให้บริการรับชำระภาษีน้ำมัน ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม รีสอร์ท และรับแบบคำขอจดทะเบียนสถานการค้าน้ำมัน       โครงการ “พลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย”ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 3 จํานวน 17 โครงการ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA MODEL       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 2 จํานวน 36 โครงการ       ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแผนอัตรากำลัง ๓ ปี อบจ.กาฬสินธุ์       โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๑       โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอยางตลาด รุ่นที่ ๓       โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอยางตลาด รุ่นที่ ๒     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานประเพณีบุญคูณลาน ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561 15:36:14   อ่าน : 195 ครั้ง
รายละเอียด :

 

                                        องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานประเพณีบุญคูณลาน

               12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญคูณลาน เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นำสินค้า OTOP ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าวิสาหกิจชุมชนมาประกวดแข่งขันและจำหน่าย กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ การประกวดซุ้มท้องถิ่นตำบล การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดส้มตำลีลา การประกวดการแสดงกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การประกวดธิดาบุญคูณลาน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นท้องที่สามัคคี และรำวงย้อนยุค ประเพณีบุญคูณลาน เป็นประเพณีที่ชาวอีสานได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา เป็นการทำบุญขวัญข้าวที่นวดเสร็จแล้วและกองไว้ในลานข้าว ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนยี่ เหตุผลที่มีการทำบุญนี้เนื่องจากผู้ใดที่ทำนาได้ข้าวมากๆ ก่อนหาบหรือขนข้าวมาใส่ยุ้งฉาง ก็อยากทำบุญกุศล เพื่อเป็นสิริมงคลให้เพิ่มความมั่งมีศรีสุขแก่ตนและครอบครัวสืบไป ดังนั้นการทำบุญคูณลาน จึงเป็นพิธีกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณพระแม่โพสพหรือบุญคุณของข้าวที่มีต่อมนุษย์และเพื่อความเป็นสิริมงคลของเกษตรกร  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีบุญคูณลาน เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นำสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรมาประกวดแข่งขันและจำหน่าย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์สนับสนุนงานประเพณีบุญคูณลาน จำนวน 200,000  บาท


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ ออกให้บริการรับชำระภาษีน้ำมัน ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม รีสอร์ท และรับแบบคำขอจดทะเบียนสถานการค้าน้ำมัน
โครงการ “พลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย”ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอยางตลาด รุ่นที่ ๓
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 5  
สถิติเดือนนี้ : 994  
สถิติปีนี้ : 9,038  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 190,538  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.