+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว จํานวน ๒ เรื่อง เรื่องการพัฒนาคณิตศาสตร์ฯ (KWDL) และเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตสาตร์ฯ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA MODEL ประกอบบทเรียนการ์ตูน       ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนเมืองบัวขาว เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่เน้นการคิดวิเคราะห์ฺเพื้อหาเกีี่ยวกับประชาคมอาเซียน        เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว ในรายนางสาวสุวัจนา ศรีวิเนตร จํานวน ๒ ผลงาน       โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๑       โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       โครงการเยาวชนจิตอาสา ฝึกภาษา ทำความดี บนวิถีพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช     
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนลำปาววิทยาคม ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2561 14:35:56   อ่าน : 166 ครั้ง
รายละเอียด :

 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนลำปาววิทยาคม

       6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนลำปาว  นายอนันต์  พิมพะสาลี  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนลำปาววิทยาคมเนื่องด้วยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาโรงเรียนลำปาววิทยาคม ได้กำหนดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนลำปาววิทยาคมขึ้นในระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ   กีฬาเป็นกิจกรรมสร้างเสริมความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับร่างกาย การเล่นกีฬาจะมีกฎกติกาข้อตกลงในการปฏิบัติ จึ่งส่งผลให้เป็นผู้เล่นกีฬาเป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกติกา สร้างคุณลักษณะให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ด้วยการรู้จักแพ้ ชนะและให้อภัย นอกจากกีฬาจะส่งเสริมด้านสุขภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา   ในการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ ได้แบ่งคณะครูและนักเรียนเป็นคณะสีดังนี้  คณะสีชมพู   คณะสีฟ้า  คณะสีม่วง  คณะสีแสด  สำหรับกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันคือ กีฬาวอลเลย์บอล ,เซปัคตะกร้อ,ฟุตบอล,กรีฑา ชาย/หญิง ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการเยาวชนจิตอาสา ฝึกภาษา ทำความดี บนวิถีพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โครงการเยาวชนจิตอาสา ฝึกภาษา ทำความดี บนวิถีพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๑
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 16  
สถิติเดือนนี้ : 1,440  
สถิติปีนี้ : 11,011  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 192,511  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.