+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ จํานวน ๑ เรื่อง ของนายประดิษฐ์ เปรมไธสง ครูวิทยะฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562       จังหวัดกาฬสินธุ์ออก โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์       โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒        งานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง ประจำปี ๒๕๖๒       ประเพณีบุญคูณลาน มหกรรมของดีอำเภอฆ้องชัย และพิธีเฉลิมฉลองฆ้องชัยมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๒       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒       งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 12 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562       ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอคำม่วง ประจำปี ๒๕๖๒       งานประเพณีงานแข่งเรือยาวประเพณีปลอดเหล้า เทศบาลตำบลเหนือ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนลำปาววิทยาคม ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2561 14:35:56   อ่าน : 284 ครั้ง
รายละเอียด :

 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนลำปาววิทยาคม

       6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนลำปาว  นายอนันต์  พิมพะสาลี  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนลำปาววิทยาคมเนื่องด้วยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาโรงเรียนลำปาววิทยาคม ได้กำหนดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนลำปาววิทยาคมขึ้นในระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ   กีฬาเป็นกิจกรรมสร้างเสริมความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับร่างกาย การเล่นกีฬาจะมีกฎกติกาข้อตกลงในการปฏิบัติ จึ่งส่งผลให้เป็นผู้เล่นกีฬาเป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกติกา สร้างคุณลักษณะให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ด้วยการรู้จักแพ้ ชนะและให้อภัย นอกจากกีฬาจะส่งเสริมด้านสุขภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา   ในการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ ได้แบ่งคณะครูและนักเรียนเป็นคณะสีดังนี้  คณะสีชมพู   คณะสีฟ้า  คณะสีม่วง  คณะสีแสด  สำหรับกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันคือ กีฬาวอลเลย์บอล ,เซปัคตะกร้อ,ฟุตบอล,กรีฑา ชาย/หญิง ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ออก โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
งานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง ประจำปี ๒๕๖๒
ประเพณีบุญคูณลาน มหกรรมของดีอำเภอฆ้องชัย และพิธีเฉลิมฉลองฆ้องชัยมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 3  
สถิติเดือนนี้ : 1,288  
สถิติปีนี้ : 2,833  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 205,308  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.