+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กออทิสติก¬¬       วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑        วันครู ประจำปี ๒๕๖๑ อบจ.กาฬสินธุ์       ประกาศราคากลาง งานซ่อมแซ่มถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือ อําเภอเขาวง)       ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคําบง อําเภอห้วยผึ้ง)        ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนลูกรัง สายนามะเขือ อ.สหัสขันธ์)       ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองกุง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด )        ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสอนศรี อ.คําม่วง )       ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนวิเศษ หมู่ ๙ ตําบลโนนบุรี-บ้านท่าเรือ)      
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560 10:50:59   อ่าน : 104 ครั้ง
รายละเอียด :

 

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ

ใน พ.ศ. ๒๔๙๙ จึงได้พระราชทาน โครงการพระราชดำริ "ฝนหลวง" ให้ ม.ล.เดช สนิทวงศ์ การรับสนองพระราชดำริได้ร่วมมือกันระหว่าง ม.ล.เดช สนิทวงศ์ ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางด้านเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนั้น รับไปดำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนากรรมวิธีการทำฝนให้บังเกิดผลโดยเร็ว ในปีถัดมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็นไปได้

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดิน บริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยการใช้น้ำแข็งแห้ง (Dry-Ice) โดยที่ยอดของกลุ่มก้อนเมฆ ปรากฏว่าหลังการปฏิบัติการประมาณ ๑๕ นาที ก้อนเมฆในบริเวณนั้นเกิดมีการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นจนเห็นได้ชัด สังเกตได้จากสีของฐานเมฆได้เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเทาเข้ม ซึ่งผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ เพียงแต่ยังไม่อาจควบคุมให้ฝนตกในบริเวณที่ต้องการได้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานคำแนะนำเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยให้เปลี่ยนพื้นที่ทดลองไปยังจุดแห้งแล้งอื่นๆ เช่น ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น ด้วยความสำเร็จของโครงการฝนหลวง จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๘ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" พร้อมกันนี้ได้กำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 

นายอนันต์  พิมพะสาลี  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้วางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กออทิสติก¬¬
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันครู ประจำปี ๒๕๖๑ อบจ.กาฬสินธุ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มอบผ้าห่มกันหนาว โครงการพลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมใจต้านภัยหนาว
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 30  
สถิติเดือนนี้ : 943  
สถิติปีนี้ : 943  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 182,443  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.