+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินฯ       อบจ. กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓”       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางมณีจันทร์ ปันเป็ง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว        เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางทิวาพร แก้วคําสอน ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการให้บริการรับชําระภาษี/ค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรณีปรากฎข่าวทางสื่อมวลชน มีผู้แอบอ้างเป็นทหารขายบัตรคอนเสิร์ตการกุศล     
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสมัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2560 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 9 สิงหาคม 2560 14:18:22   อ่าน : 2,024 ครั้ง
รายละเอียด :

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสมัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2560 โดยนายอุทัย  แก้วกล้า ทำหน้าที่ประธานสภาดำเนินการประชุม มีฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม   ระเบียบหัวข้อในการประชุมหลัก  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมเนื่องจากพายุโซนร้อน เซินกา ซึ่งนายเกียงศักดิ์  พันธ์โกฎิ ส อบจ. เขตอำเภอเมือง ได้ตั้งข้อสอบถามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งยังไม่ได้รับคำตอบ ทั้งทางวาจาและทางเอกสารแต่ย่างใด นายเกียงศักดิ์ อภิปรายว่าตนเองมองโลกในแง่ดี คิดว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านคงยังไม่มีเวลาว่าง เพราะในช่วงนี้ต้องเร่งออกพื้นที่ช่วยพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ผมจะสอบถามไปสามครั้ง ถ้าไม่มาตอบ ผมก็จะหยุดถาม ข้อสอบถามครั้งแรก เรื่องการก่อสร้างถนน ที่ไม่มีป้ายบอกรายละเอียดในการก่อสร้างทั่วไป เช่น ชื่อผู้รับจ้าง ระยะทาง ช่างควบคุมงาน และงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นต้น ครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง   ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาน้ำท่วมอยู่หลายพื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และได้มีหลายหน่วยงาน หลายองค์กร ทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคมต่างๆ ออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไม่ว่าจะเป็นการแจกถุงยังชีพ การอพยพเคลื่อนย้ายคนจากบ้านน้ำท่วมไปอยู่ที่สูง การสนับสนุนกระสอบบรรจุทราย เมื่อวานนี้ก็เห็นขบวนรถ ของ อบจ.สุรินทร์ ได้ขนถุงยังชีพไปให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวสกลนคร วิ่งผ่านหน้า อบจ.เราไป และเมื่อเช้าวันอาทิตย์ ก็เห็นมีรถบรรทุกของ อบจ.จันทบุรีได้ขนเอาข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นมาช่วยพี่น้องเราชาวกาฬสินธุ์ โดยนำของเหล่านั้นมาลงที่เทศบาลตำบลหลุบ ซึ่งนายก เทศบาลตำบลหลุบก็ได้เรียกเจ้าหน้าที่ทุกคนมาช่วยกันบรรจุของในถุงยังชีพในวันอาทิตย์ และแจกจ่ายไปยังตำบลอื่นๆด้วย อีกจุดหนึ่งที่มีน้ำท่วมบ้านและวัดสูงคือบ้านกุดอ้อ จึงได้มีการขุดถนนให้น้ำไหลผ่านไปได้ จึงอยากเสนอเมื่อช่างออกสำรวจสร้างถนนให้ดูและสอบถามคนในพื้นที่ด้วยว่าควรวางท่อระบายน้ำตรงไหน ขนาดเท่าไร เพื่อที่จะได้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง และขอเสนอว่า อบจ. เราควรนำงบประมาณไปแก้ไขปัญหาหลังน้ำลด เช่น ขุดลอกห้วยหนองคลองบึงให้มีที่กักเก็บน้ำในฤดูแล้งและมีทางน้ำไหลสะดวกขึ้น จึงอยากเรียนถามฝ่ายบริหารว่าในสถานการณ์อย่างนี้เรามีแนวคิด แนวทางที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเราอย่างไร ที่เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อระเบียบที่ให้กระทำได้อย่างถูกต้อง

การประชุมวันนี้มีกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่สองเรื่อง เรื่องแรกเป็นกระทู้ถามของนายชุมพล  หลักคำ  ส.อบจ. อำเภอยางตลาด ถามเรื่องการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2561  ว่าได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว เพราะตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำงบประมาณ เขาให้เสนอสภารับหลักการ วันที่ 15 สิงหาคม วันนี้วันที่ 8 สิงหาคม แล้ว จะเสนอทันหรือไม่  ฝ่ายบริหารโดยนายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร ได้รับมอบหมายจาก นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ตอบกระทู้ถามในครั้งนี้ ได้ตอบยืนยันว่าจะดำเนินการเสนอสภาให้ทันในวันที่ 15 สิงหาคม  แต่หากติดขัดไม่ทันจริงก็ไม่เกินวันที่31 สิงหาคม 2560 อย่างแน่นอน  กระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องที่สอง ตั้งกระทู้ถามโดยนายวุฒิศักดิ์  พลเสนา  ส.อบจ. เขตอำเภอหนองกุงศรี ถามเรื่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมอย่างไร  ก็ได้รับคำตองจากจากฝ่ายบริหารว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตระหนักถึงความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ประสบกับภัยพิบัติ อุทกภัยในครั้งนี้อย่างยิ่ง  เราจึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้นที่ศูนย์เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวางแผนการช่วยเหลือออกเป็นสองระยะ คือ 1. ระยะสั้น เป็นการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยใช้งบกลางที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหา เรานำเอาเครื่องจักรกลที่มีอยู่ออกให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เช่น นำเครื่องจักรกลออกไปปิดคอสะพานขาด ถนนขาด ถนนชำรุด ที่สัญจรไปมาไม่ได้ในหลายพื้นที่ โดย ผอ.กองช่างนำทีมออกช่วยเหลือ  2.ระยะยาว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล ถนน สะพาน เส้นทางสายต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่เกิดความชำรุดเสียหาย ไว้เพื่อการก่อสร้างซ่อมแซมใหม่หลังน้ำลด โดยใช้งบประมาณตามหนังสือ ว 140 ของ คสช. ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป

ส่วนในเรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกหลายคนได้ขออภิปรายเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย นายวิรมณ์ศักดิ์ วงศ์ธิเบศก์ ส อบจ. เขตอำเภอนาคู อภิปรายว่าในเขตพื้นที่นาคูก็มีประชาชนประสบอุทกภัยกันมาก แต่ก็ยังได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านได้ให้ตัวแทนมามอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ สร้างความปรื้มปิติเป็นล้นจนหาที่สุดมิได้ นายสุรพงษ์  พลซื่อ ส.อบจ. เขตอำเภอกุฉินารายณ์ อภิปรายว่า อยากเสนอไปยังฝ่ายบริหารเกี่ยวกับโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนในแต่ละสถานการณ์ ให้หยิบขึ้นมาดำเนินการทันที ไม่ใช่ต้องรอแต่โครงการที่บรรจุไว้ในแผนสามปีหรือโครงการที่อำเภอประสานแผนเข้ามา ถ้ามีอุทกภัยก็ให้มีการปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องและแก้ไขปัญหาได้ทันกัสถานการณ์และความจำเป็นเร่งด่วน และควรมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆในการระดมช่าง อบจ. ออกสำรวจความเสียหายหลังอุทกภัยเพื่อจัดทำแผนงาน โครงการในการช่วยเหลือประชาชน นายอนันต์  จิตพันธ์ ส. อบจ.เขตอำเภอนามน อภิปรายว่า ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ส่งเครื่องจักรกลกองช่างนำโดย ผอ.ชัยศิริโรจนกิจ ออกช่วยเหลือปิดคอสะพานถนนเชื่อมระหว่างอำเภอนามนกับอำเภอห้วยผึ้ง เพื่อให้สัญจรไปมาได้ตามปกติ

 

นายวิรัตน์  ภูต้องใจ ส.อบจ. เขตอำเภอสมเด็จ กล่าวว่าเนื่องจากพายุเซินกา ทำให้เส้นทาง สายบ้านคำเม็ก ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ เชื่อมไปยัง ตำนาบอน อำเภอคำม่วง ถูกน้ำเซาะถนนขาด ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ นายก อบต.แซงบาดาลได้ทำหนังสือประสานมายัง อบจ.และฝ่ายบริหารอบจ.ได้จัดส่งทีมชุดเครื่องจักรกลออกไปแก้ไขปัญหาให้สามารถสัญจรไปมาได้แต่ยังไม่ถาวร  ทางผู้บริหาร อบต. และผู้นำหมู่บ้านได้ขอบพระคุณมายัง อบจ.ที่ได้ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในครั้งนี้  นายวรากรณ์  ภูอาวรณ์ ส.อบจ. เขตอำเภอยางตลาด   อภิปรายว่า ตนเองมีพื้นที่รับผิดชอบในเขตจำนวน 6 ตำบล มี 60 หมู่บ้าน ประสบอุทกภัยไป 4 ตำบล มีหน่วยงานองค์กรอื่น ๆ เข้าให้ความช่วยเหลือไปแล้ว แต่ยังไม่เห็น อบจ.เข้าให้ความช่วยเหลือ แต่ผมมองไปว่าเราจะช่วยเหลือหลังน้ำลดในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนหนทาง ด้านการเกษตรการอาชีพ  สุขภาพอนามัยของประชาชน เป็นต้น ก็หวังอย่างยิ่งว่าฝ่ายบริหารจะมีงบประมาณในการแก้ไขฟื้นฟูในทุก ๆด้านให้กับประชาชนได้อยู่ดีมีสุข  นายคงเดช  เฉิดสถิตย์    ส.อบจ. เขตอำเภอกมลาไสย อภิปรายว่า เขตอำเภอกมลาไสยเป็นแอ่งกระทะ น้ำมาแล้วไม่ยอมไปเป็นแอ่งรับน้ำจากเขื่อนลำปาวโดยตรง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยกันทั่วหน้า ไม่ทราบว่า อบจ.เราจะหาทางช่วยเหลืออย่างไร จะใช้กฎหมายหรือข้อระเบียบใดมาใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงนี้  นายดนุพล  ผือโย  ส.อบจ. เขตอำเภอหนองกุงศรี อภิปรายว่า ในเขตของผมก็มีถนนขาดเสียหายหลายเส้นทาง เส้นทางไหนที่ อบต. หรือเทศบาลในพื้นที่เขามีสามารถแก้ไขได้ก็ให้ดำเนินการไป ส่วนที่เกินศักยภาพของเขา เราก็เข้าไปแก้ไขปัญหาต่อเนื่องกันไป เราควรร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดกับประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนเขาได้เห็นว่าเรามีความจริงใจในการช่วยเหลือในยามที่ประสบกับภัยพิบัติต่างๆอย่างแท้จริง


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
สภา อบจ.กาฬสินธุ์ ผ่านร่างข้อบัญญัติปีงบฯ 63
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 3  
สถิติเดือนนี้ : 663  
สถิติปีนี้ : 12,864  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 237,645  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.