+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกวดราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙ โครงการ       ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๓ อัตรา        องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขชาวอำเภอฆ้องชัย       โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง        ประกวดราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ โครงการ       ประกวดราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศ ราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนาน ๑๑ โครงการ       วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศ ราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนาน ๕ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ โครงการ     
       ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด


!!! ไม่มีข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ที่จะใช้แสดงผล
   แบบใบลาพักผ่อน 148
   แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว 142
   แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานจ้าง 60 224
   แบบประเมินพนักงานจ้าง 60 364
   แบบประเมิน ข้อตกลง เอกสารประกอบพนักงานส่วนท้องถิ่น อบจ.กส.ใหม่ 364
   ประเมินสมรรถนะฯวิชาการ ทั่วไป 205
   ประเมินสมรรถนะฯ(ลูกจ้างประจำ) 1016
   ประเมินสมรรถนะบริหารท้องถิ่นฯ 189
   ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการข้าราชการ ลูกจ้างฯ 295
   ใบสมัครสอบหัวหน้าฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด 192
   แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 515
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบจ. (สายงานวิชาการ,ทั่วไป) 356
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบจ. (สายงานบริหารท้องถิ่น,อำนวยการท้องถิ่น) 251
   ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ อบจ. 284
   แบบขอประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 526
   ใบสั่งซื้อ 959
   รายการวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ 1059
   ใบเบิกพัสดุ 3311
   แบบขอมีบัตรประจำตัว 1025
   ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ บก.ชล๓ 824
  แสดงไฟล์สำหรับบุคลากรทั้งหมด    
   แบบแสดงความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ อบจ.กส. 135
   แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (พมจ.) 124
   คำร้องขอยืมพัสดุ 233
   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ฉบับแก้ไข 684
   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ฉบับแรก 751
   เบอร์โทรศัพท์ อปท.จังหวัดกาฬสินธุ์ 1728
   คำร้องขอใช้หอประชุม 80 พรรษาฯ 826
   บัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม แบบ อบจ.รร.๖ 534
   แบบยื่นส่งเงินค่าธรรมเนียมโรงแรม แบบ อบจ.ร.ร.๓ 589
   แบบระเบียนโรงแรม อบจ.รร.๑ 704
   หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม อบจ.รร.๒ 594
  แสดงไฟล์สำหรับประชาชนทั้งหมด    

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 5  
สถิติเดือนนี้ : 1,161  
สถิติปีนี้ : 4,021  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 185,521  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.