ประวัติกองสวัสดิการสังคม
  บุคลากร
  ลิงค์ภายใน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  22
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,135
 เยี่ยมชมปีนี้ :  16,709
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  248,724
 IP :  172.70.135.151
 เริ่มนับวันที่  1 มกราคม 2556

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์

 
 ศูนย์โฮมสุขขยาย
  ชื่อไฟล์เอกสาร แสดง
บันทึกข้อตกลง - การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ : กรณีค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
-ตัวอย่างโครงการ- เบิกเงินอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขขยาย
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
แนวทางการจัดตั้งศูนย์โฮมสุขรูปแบบขยาย
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
(ตัวอย่าง) โครงการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพในชุมชน (ศูนย์โฮมสุขขยาย)
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
   การเบิกเงินอาสาฯ
  ชื่อไฟล์เอกสาร แสดง
การเบิกเงินอาสาฯ ปี 2562
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
บันทึกข้อตกลง - การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ กรณีค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขมา
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
แบบรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขต้นแบบ
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
บันทึกข้อตกลง-การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ : กรณีค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข (
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
บันทึกข้อตกลง กรณีค่าตอบแทนอาสาฯ โฮมสุขขยายปี 2560
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
บันทึกข้อตกลง กรณีค่าตอบแทน งวด 5,6,7
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
บันทึกข้อตกลง กรณีค่าตอบแทน งวด 1,2,3,4
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
บันทึกข้อตกลง การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานองค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ กรณี ค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาฯ ทั้งหมด
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนสาสมัครศูนย์โฮมสุข
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
  การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศํย
  ชื่อไฟล์เอกสาร แสดง
บันทึกข้อตกลง - การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวกับการบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ : กรณีปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
บันทึกข้อตกลง การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวกับการบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ : กรณีปรับสภาพแวดล้อม
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
แนวทางการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
-ตัวอย่าง- แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เรื่อง ขอเสนอแผนงานการจัดบริการขั้นพื้นฐานโดยการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความพิการ และข้อจำกัดทางสุขภาพ โ
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
แบบประเมินการค่าซ่อมแซม/ปรับปรุง บ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ/ผู้สูงอายุ
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
บันทึกข้อตกลง - การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานองค์กรภาคีเกี่ยวกับการบริการฯ : กรณีปรับสภาพแวดล้อม
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
แผนการจัดบริการขั้นพื้นฐานฯ โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้มีศักยภาพและสมรรถนะดีขึ้น ประจำปี 2559
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
คำสั่ง ที่3/2557 - แต่งตั้งคณะกรรมการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
แบบรายงานการปรับสภาพแแวดล้อมฯ ปี 2558
Plus Icon Pictures PNG Transparent Background, Free Download #13060 - FreeIconsPNG
 

   >>ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติมได้ที่นี้<<

 

 


กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดพะเยา ดูงานศูนย์โฮมสุข
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558
โครงการอบรมภาษาอังกฤษอย่างง่ายเพื่อการขายสู่ความสำเร็จ ให้กลุ่มอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกมันสำปะหลัง ปี 2558
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 3/47 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0 4381 5916
  Copyright © 2012 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.