ประวัติกองส่งเสริมฯ
  บุคลากร
  ลิงค์ภายใน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  64
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,515
 เยี่ยมชมปีนี้ :  1,515
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  115,156
 IP :  3.80.32.33
 เริ่มนับวันที่  1 มกราคม 2556

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
ชื่อไฟล์เอกสาร แสดง
บันทึกข้อตกลง - การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ กรณีค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขมา

Image result for โหลด icon

-ตัวอย่าง- แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขอเสนอแผนงานการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โครงการ

Image result for โหลด icon

โครงการติดตามฯ ปี 2559

Image result for โหลด icon

บันทึกข้อตกลง กรณีค่าตอบแทน งวด 5,6,7

Image result for โหลด icon

บันทึกข้อตกลง กรณีค่าตอบแทน งวด 1,2,3,4

Image result for โหลด icon

บันทึกข้อตกลง การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานองค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ กรณี ค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข

Image result for โหลด icon

เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาฯ ทั้งหมด

Image result for โหลด icon

แบบประเมินการค่าซ่อมแซม/ปรับปรุง บ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ/ผู้สูงอายุ

Image result for โหลด icon

แบบรายงานการปรับสภาพแแวดล้อมฯ ปี 2558

Image result for โหลด icon

แบบประมาณการใช้จ่าย

Image result for โหลด icon

หนังสือให้ความยินยอมในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

Image result for โหลด icon

แบบรายงานการสอบสภาพครอบครัวคนพิการที่สมควรได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

Image result for โหลด icon

แบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

Image result for โหลด icon

แบบ Visual Analogue Scale : VAS สำรวจก่อนปรับและหลังปรับบ้าน 1-3 เดือน

Image result for โหลด icon

แบบ EQ-5D สำรวจก่อนปรับและหลังปรับบ้าน 1-3 เดือน

Image result for โหลด icon

แบบสอบถาม Berg Balance Scale BBS-3 หลังปรับบ้าน 1-3 เดือน

Image result for โหลด icon

แบบสอบถาม Berg Balance Scale 1 ก่อนปรับบ้าน

Image result for โหลด icon

แบบประเมินสมรรถนะคนพิการ ICF2 หลังปรับบ้าน 1- 3 เดือน

Image result for โหลด icon

แบบประเมินสมรรถนะคนพิการ ICF1 ก่อนปรับบ้าน

Image result for โหลด icon

 
  เอกสารทั่วไป
  ชื่อไฟล์เอกสาร แสดง
การเบิกเงินอาสาฯ ปี 2562    Image result for new icon gif

Image result for โหลด icon

กำหนดการและโครงการออกติดตามปรับสภาพที่อยู่อาศํยฯ ปีงบประมาณ 2560   Image result for new icon gif

Image result for โหลด icon

บันทึกข้อตกลง - การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวกับการบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ : กรณีปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย

Image result for โหลด icon

แบบรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขต้นแบบ

Image result for โหลด icon

-ตัวอย่าง- แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขอเสนอแผนงานการจัดบริการขั้นพื้นฐานโดยการจัดสภ

Image result for โหลด icon

บันทึกข้อตกลง-การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ : กรณีค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข (

Image result for โหลด icon

บันทึกข้อตกลง การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวกับการบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ : กรณีปรับสภาพแวดล้อม

Image result for โหลด icon

แนวทางการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

Image result for โหลด icon

-ตัวอย่าง- แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เรื่อง ขอเสนอแผนงานการจัดบริการขั้นพื้นฐานโดยการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความพิการ และข้อจำกัดทางสุขภาพ โ

Image result for โหลด icon

บันทึกข้อตกลง กรณีค่าตอบแทนอาสาฯ โฮมสุขขยายปี 2560

Image result for โหลด icon

ตัวอย่างโครงการโฮมสุขขยาย

Image result for โหลด icon

ตัวอย่าง โครงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพในชุมชนของศูนย์โฮมสุข ประจำปี 2559

Image result for โหลด icon

ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนสาสมัครศูนย์โฮมสุข

Image result for โหลด icon

แผนการจัดบริการขั้นพื้นฐานฯ โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้มีศักยภาพและสมรรถนะดีขึ้น ประจำปี 2559

Image result for โหลด icon

(ตัวอย่าง) โครงการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพในชุมชน (ศูนย์โฮมสุขขยาย)

Image result for โหลด icon


ผู้อำนวยการกองส่งเสริมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ อบจ.กาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อำเภอกมลาไสย
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เข้าร่วมโครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลนิคม ประจำปี ๒๕๖๑
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0-4381-5916
  Copyright © 2012 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.