ประวัติกองส่งเสริมฯ
  บุคลากร
  ลิงค์ภายใน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  8
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,115
 เยี่ยมชมปีนี้ :  8,478
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  122,119
 IP :  54.82.99.169
 เริ่มนับวันที่  1 มกราคม 2556

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์

 
  แบบฟอร์มทั่วไป
  ชื่อไฟล์เอกสาร แสดง

บันทึกข้อตกลง - การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูฯ กรณีพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม/องค์กร Related image

Related image
-ตัวอย่าง- โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุพิชิตข้อเข่าเสื่อม Related image
Related image
บันทึกข้อตกลง - การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ กรณีค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขมา
Related image
-ตัวอย่าง- แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขอเสนอแผนงานการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โครงการ
Related image
โครงการติดตามฯ ปี 2559
Related image
บันทึกข้อตกลง กรณีค่าตอบแทน งวด 5,6,7
Related image
บันทึกข้อตกลง กรณีค่าตอบแทน งวด 1,2,3,4
Related image
บันทึกข้อตกลง การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานองค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ กรณี ค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข
Related image
เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาฯ ทั้งหมด
Related image
แบบประเมินการค่าซ่อมแซม/ปรับปรุง บ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ/ผู้สูงอายุ
Related image
แบบรายงานการปรับสภาพแแวดล้อมฯ ปี 2558
Related image
แบบประมาณการใช้จ่าย
Related image
หนังสือให้ความยินยอมในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
Related image
แบบรายงานการสอบสภาพครอบครัวคนพิการที่สมควรได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
Related image
แบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
Related image
แบบ Visual Analogue Scale : VAS สำรวจก่อนปรับและหลังปรับบ้าน 1-3 เดือน
Related image
แบบ EQ-5D สำรวจก่อนปรับและหลังปรับบ้าน 1-3 เดือน
Related image
แบบสอบถาม Berg Balance Scale BBS-3 หลังปรับบ้าน 1-3 เดือน
Related image
แบบสอบถาม Berg Balance Scale 1 ก่อนปรับบ้าน
Related image
แบบประเมินสมรรถนะคนพิการ ICF2 หลังปรับบ้าน 1- 3 เดือน
Related image
  เอกสารทั่วไป
  ชื่อไฟล์เอกสาร แสดง
การเบิกเงินอาสาฯ ปี 2562
Related image
กำหนดการและโครงการออกติดตามปรับสภาพที่อยู่อาศํยฯ ปีงบประมาณ 2560
Related image
บันทึกข้อตกลง - การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวกับการบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ : กรณีปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย
Related image
แบบรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขต้นแบบ
Related image
-ตัวอย่าง- แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขอเสนอแผนงานการจัดบริการขั้นพื้นฐานโดยการจัดสภ
Related image
บันทึกข้อตกลง-การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ : กรณีค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข (
Related image
บันทึกข้อตกลง การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวกับการบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ : กรณีปรับสภาพแวดล้อม
Related image
แนวทางการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
Related image
-ตัวอย่าง- แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เรื่อง ขอเสนอแผนงานการจัดบริการขั้นพื้นฐานโดยการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความพิการ และข้อจำกัดทางสุขภาพ โ
Related image
บันทึกข้อตกลง กรณีค่าตอบแทนอาสาฯ โฮมสุขขยายปี 2560
Related image
ตัวอย่างโครงการโฮมสุขขยาย
Related image
ตัวอย่าง โครงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพในชุมชนของศูนย์โฮมสุข ประจำปี 2559
Related image
ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนสาสมัครศูนย์โฮมสุข

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและกิจกรรมดนตรีกวีศิลป์ โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ครั้งที่ ๘
งานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒
งานบวงสรวงพระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก ในโอกาสการจัดงาน มหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ปี 2562
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0-4381-5916
  Copyright © 2012 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.