ประวัติกองส่งเสริมฯ
  บุคลากร
  ลิงค์ภายใน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  62
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,001
 เยี่ยมชมปีนี้ :  40,563
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  112,591
 IP :  54.82.10.219
 เริ่มนับวันที่  1 มกราคม 2556

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์

 
  แบบฟอร์มทั่วไป
  ชื่อไฟล์เอกสาร แสดง
บันทึกข้อตกลง - การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ กรณีค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขมา
Image result for โหลด icon
-ตัวอย่าง- แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขอเสนอแผนงานการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โครงการ
Image result for โหลด icon
โครงการติดตามฯ ปี 2559
Image result for โหลด icon
บันทึกข้อตกลง กรณีค่าตอบแทน งวด 5,6,7
Image result for โหลด icon
บันทึกข้อตกลง กรณีค่าตอบแทน งวด 1,2,3,4
Image result for โหลด icon
บันทึกข้อตกลง การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานองค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ กรณี ค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข
Image result for โหลด icon
เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาฯ ทั้งหมด
Image result for โหลด icon
แบบประเมินการค่าซ่อมแซม/ปรับปรุง บ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ/ผู้สูงอายุ
Image result for โหลด icon
แบบรายงานการปรับสภาพแแวดล้อมฯ ปี 2558
Image result for โหลด icon
แบบประมาณการใช้จ่าย
Image result for โหลด icon
หนังสือให้ความยินยอมในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
Image result for โหลด icon
แบบรายงานการสอบสภาพครอบครัวคนพิการที่สมควรได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
Image result for โหลด icon
แบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
Image result for โหลด icon
แบบ Visual Analogue Scale : VAS สำรวจก่อนปรับและหลังปรับบ้าน 1-3 เดือน
Image result for โหลด icon
แบบ EQ-5D สำรวจก่อนปรับและหลังปรับบ้าน 1-3 เดือน
Image result for โหลด icon
แบบสอบถาม Berg Balance Scale BBS-3 หลังปรับบ้าน 1-3 เดือน
Image result for โหลด icon
แบบสอบถาม Berg Balance Scale 1 ก่อนปรับบ้าน
Image result for โหลด icon
แบบประเมินสมรรถนะคนพิการ ICF2 หลังปรับบ้าน 1- 3 เดือน
Image result for โหลด icon
 
แบบประเมินสมรรถนะคนพิการ ICF1 ก่อนปรับบ้าน
Image result for โหลด icon
  เอกสารทั่วไป
  ชื่อไฟล์เอกสาร แสดง
บันทึกข้อตกลง - การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวกับการบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ : กรณีปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยImage result for new icon gif
Image result for โหลด icon
แบบรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขต้นแบบ
Image result for โหลด icon
-ตัวอย่าง- แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขอเสนอแผนงานการจัดบริการขั้นพื้นฐานโดยการจัดสภ
Image result for โหลด icon
บันทึกข้อตกลง-การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวข้องกับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ : กรณีค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข (
Image result for โหลด icon
บันทึกข้อตกลง การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคีเกี่ยวกับการบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ : กรณีปรับสภาพแวดล้อม
Image result for โหลด icon
แนวทางการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
Image result for โหลด icon
-ตัวอย่าง- แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เรื่อง ขอเสนอแผนงานการจัดบริการขั้นพื้นฐานโดยการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความพิการ และข้อจำกัดทางสุขภาพ โ
Image result for โหลด icon
บันทึกข้อตกลง กรณีค่าตอบแทนอาสาฯ โฮมสุขขยายปี 2560
Image result for โหลด icon
ตัวอย่างโครงการโฮมสุขขยาย
Image result for โหลด icon
ตัวอย่าง โครงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพในชุมชนของศูนย์โฮมสุข ประจำปี 2559
Image result for โหลด icon
ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนสาสมัครศูนย์โฮมสุข
Image result for โหลด icon
แผนการจัดบริการขั้นพื้นฐานฯ โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้มีศักยภาพและสมรรถนะดีขึ้น ประจำปี 2559
Image result for โหลด icon
(ตัวอย่าง) โครงการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพในชุมชน (ศูนย์โฮมสุขขยาย)
Image result for โหลด icon
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการฯ
Image result for โหลด icon
ประกาศฯ เรื่อง การกำกับดูแลให้หน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กรที่ไดัรับเงินจากกองทุน ฯ
Image result for โหลด icon
แนวทางการพิจารณาโครงการสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรในการจัดบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านสุขภาพในชุมชน
Image result for โหลด icon
แนวทางการพิจารณาการประสานแผนงานโครงการ กิจกรรมและบูรณาการงบประมาณร่วมกันกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล
Image result for โหลด icon
 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เข้าร่วมโครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลนิคม ประจำปี ๒๕๖๑
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและรูปแบบการฟื้นฟูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
กองทุนฟื้นฟูฯ กาฬสินธุ์ รับโล่กองทุนดีเด่น ระดับเขต
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0-4381-5916
  Copyright © 2012 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.