หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 367 ครั้ง
Month : 10,611 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 136,863 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ข้อมูลบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        

  ชื่อ-นามสกุล นางสาวเพชรรินทร์ พิมพ์สวัสดิ์
  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายประเคน สีเสน
  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางสาวพัชราภรณ์ ชมดวงทิพย์
  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายทรงยศ แสงสุริยินทร์
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางสาวเพียงเพ็ญ รัสมีจันทร์
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
มีข้อมูลทั้งหมด  5  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 1