กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1263 ครั้ง
Month : 33,530 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 464,872 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ปฏิทินบุคลากร กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        
นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์


นายธนกร เชื้อจำรูญ


นางภัลลิกา ดลรักษ์


นางอภิญญา ถิ่นแสนดี


นางสาวสรัญธร ไผ่พุทธ


นายธนกฤต บัวเรียน


นางสุนันทา ญาณสิทธิ์


นางสุชาดา อภัยพัฒน์


นางกันยารัตน์ โนนสินชัย


นางสาวพิชชาพร แก้วคำภา


นางสาวอรวี พันธ์งาม


นายประพันธ์ นาถาดทอง


นางเพ็ญศิริ ภูถมศรี


นายชัชนันน์ ปัญญา


นายปัญญา สายสินธุ์


นางสาวขวัญเรือน บุญบุตตะ


นางศศินา พลานชัย


นางสาวสุพัชญา ลาภบุญเรือง


นางสาวพิมพ์พิมล นาชัยโชติ