เว็บไซต์ อบจ.กาฬสินธุ์
 English Languages
----------------------------------------
  หน้าหลัก
----------------------------------------
  เข้าสู่ระบบ
----------------------------------------
  โรงเรียนเมืองสมเด็จ
----------------------------------------
  โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม
----------------------------------------
  โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
----------------------------------------
  โรงเรียนลำปาววิทยาคม
----------------------------------------
  โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
----------------------------------------
  โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
----------------------------------------
  โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม
----------------------------------------
  โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
----------------------------------------
  โรงเรียนหนองห้างพิทยา
----------------------------------------
  โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
----------------------------------------
  โรงเรียนบัวขาว
----------------------------------------
  โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
----------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
สํานักงานเลขานุการองฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 2111 ครั้ง
Month : 62,138 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 683,718 ครั้ง

 Search Engine Google


เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

  ข่าวกิจกรรม
พิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28
พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน 100,000 บาท
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ผู้ว่าฯพาเติมบุญ” จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วัดป่าพุทธมงคล
กองการศึกษาฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถ
กองการศึกษาฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
กองการศึกษาฯ ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาด สวนไดโนเสาร์เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เปิดเมืองท่องเที่ยวสู่ประตูไดโนเสาร์
พิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2565
พิธีเปิดงานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน) ประจำปี 2565
อบจ.กาฬสินธุ์ ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อนกางร่มสีเขียวให้โลกสวย เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565


  ผลงานทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบัวขาว โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่สอบ O-Net ได้คะแนนเต็ม 100
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบัวขาว โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวสุรางคณา นิลโคตร ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบัวขาว โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน ในการแข่งขันทางวิชาการ (
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบัวขาว โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวขวัญชนก บุญเรือง ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพ

  ข่าวการศึกษา
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565
พิธีมอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565
การนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาและใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
กองการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมิถุนายน
ผอ.กองการศึกษาฯ เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหาย ณ โรงเรียนลำปาววิทยาคม
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามฯการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (School Ingegrated Learning : SIL) โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู


  ข่าวสารจากศึกษานิเทศก์
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ขัวศิลปะเชียงรายเชิญชวนน้องๆเยาวชน ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “กว่าง ยอดนักสู้แห่งล้านนา”
มติเห็นชอบ !!! กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะวิชาการตามโครงการ "ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"
ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ข้อสอบโอเน็ต 2565 ป.6 ม.3 ม.6 ปี 65 พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2564 สอบเดือน ก.พ. ปี 2565
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 1/2565
รวมผลงานเอกสารและวีดิทัศน์ ชุด Active Learning
แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะและจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565
(ร่าง) หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


เว็บไซต์ อบจ.กาฬสินธุ์