กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
facebook กองพัสดุและทรัพย์สิน

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 673 ครั้ง
Month : 24,099 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 327,825 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
   แบบฟอร์มทั่วไป [Form]
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
แบบรายการภาษีบำรุงอบจ.ตามข้อบัญญัติอบจ.(น้ำมัน/ก๊าซ) supply2011 160.32
แบบยื่นรายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรมตามมาตรา 65 แห่งพรบ.อบจ.พ.ศ.2540 supply2011 42.72

   เอกสารทั่วไป [Document]
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคือนหลักประกันสัญญา supply2011 950.40
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานจ้างออกแบบหรือคงบคุมงานก่อสร้าง supply2011 1,169.13
ข้อหารือการคำนวณการเปรียบเทียบคืนค่งานฐานรากตอกเสาเข็มและฐานรากแผ่ supply2011 1,225.32
ข้อหารือแนวทางการปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการจัดจ้างพิมพ์ supply2011 948.85
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานในการจ้างก่อสร้าง supply2011 913.14
ข้อหารือการแก้ไขสัญญาจ้าง supply2011 1,199.13
ข้อหารือการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัด supply2011 1,286.87
ข้อหารือหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง supply2011 897.22
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่สาธารณะรัฐแ supply2011 1,065.05
อนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560 supply2011 406.07
แสดงไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมด 

   โปรแกรม [Program]
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
แบบฟอร์มรายงานสำรวจสินทรัพย์ supply2011 172.10
ฟอนต์ไทยสารบรรณ webmaster 405.55