แสดงประเภทข่าว : บทความด้านผังเมือง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

ย้อนกลับ

ปิดหน้านี้
ค้นหาข่าว :
   ประเภทข่าว : บทความด้านผังเมือง

   10 อันดับบทความยอดนิยมของ Public Square ในปี 2019


   เมื่อเมืองแมนฮัตตันเริ่มการก่อสร้างบริเวณพื้นที่ East Midtown Greenway ที่รอคอยมานาน


   รายงานผลการสารวจออกแบบ : เมืองแห่งการเดินในเฮลซิงกิ


   การใช้แบบจำลองการจราจรในการออกแบบถนนเพื่อชาวเมืองโดยเฉพาะ


   “การเสื่อมสภาพด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรวดเร็วของโลกสามารถฟื้นคืนเหมือนเดิมได้อย่างรวดเร็วหากเราพบแนวทางใหม่ในการออกแบบเมือง” โดย Doug Voigt


   25 ไอเดียดีๆของการวางผังเมืองแนวใหม่ โดย ROBERT STEUTEVILL 31 ตุลาคม 2017 ตอนที่ 2


   25 ไอเดียดีๆของการวางผังเมืองแนวใหม่ โดย ROBERT STEUTEVILL 31 ตุลาคม 2017 ตอนที่ 1


   ให้ภาพเล่าเรื่อง : เมือง Porto Alegre ใช้เทคนิคการวางผังในการเปลี่ยนถนน


   โอกาสในการสร้างประวัติศาสตร์ซ้ำอีกครั้ง โดย PUBLIC SQUARE A CNU Journal


   บทความแปล "ต้นไม้ใหญ่ในเมือง: การลงทุนเล็กๆสำหรับคุณภาพชีวิตของคนเมือง"


มีข้อมูลทั้งหมด  21  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 3  
   2  3