แสดงประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

ย้อนกลับ

ปิดหน้านี้
ค้นหาข่าว :
   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

    งานประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลำปาวฯ ประจำปี ๒๕๖๑


   โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


   วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


   โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง


   วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑


   ผลการดำเนินงานการจัดศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๐


   การแข่งขันกิจกรรมประกวด Cover Dance


   วัน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”


   วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑


   โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


มีข้อมูลทั้งหมด  81  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 9  
   2  3  4  5