แสดงประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

ย้อนกลับ

ปิดหน้านี้
ค้นหาข่าว :
   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

   อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


   “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๑


   โครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต”


   อบจ กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทอดผ้ากฐินประทานจากสมเด็จพระสังฆราช ประเทศศรีลังกา


   รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561


   บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)


    งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี ๒๕๖๑


   วันปิยมหาราช ประจำปี 2561


   อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการถนนสายบุญ


   พิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


มีข้อมูลทั้งหมด  96  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 10  
   2  3  4  5