แสดงรายละเอียดข่าว : โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป หัวข้อข่าว : โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


เนื้อหาข่าว :   

 

 

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ไม่มีเอกสารประกอบ :   -

วันที่ประกาศข่าว : 11 เมษายน 2561 15:44:17
อัพเดทข่าวล่าสุด :   -