สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------
  แผนการจัดหาพัสดุ
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
กองกิจการสภาฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1283 ครั้ง
Month : 44,801 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 477,608 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ข้อมูลบุคลากร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        

  ชื่อ-นามสกุล นายบุญส่ง ถินจําลอง
  ตำแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายบุญส่ง ถินจำลอง
  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายบุญกว้าง เนตรเสนา
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
  เบอร์โทรศัพท์ 043-816061
  อีเมล์ boonkvang@yahoo.com
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางระเบียบ จิตราษฎร์
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายภาคภูมิ ราชสุนทร
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางนิภาพร สำราญสม
  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
มีข้อมูลทั้งหมด  50  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 9  
   2  3  4  5