แสดงประเภทข่าว : รายงานประชุมสภาฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

ย้อนกลับ

ปิดหน้านี้
ค้นหาข่าว :
   ประเภทข่าว : รายงานประชุมสภาฯ

   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561


   รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561


   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561


    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561


   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561


   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561


   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561


   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561


   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561


   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561


มีข้อมูลทั้งหมด  22  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 3  
   2  3