อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม  มีอัลบั้มทั้งหมด   2   อัลบั้ม กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิส
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิส