กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 976 ครั้ง
Month : 25,826 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 332,631 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ข้อมูลบุคลากร กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        

  ชื่อ-นามสกุล นายสุนันท์ โคตะวินนท์
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ
  เบอร์โทรศัพท์ 085-744-6556
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายสังเวียน วระไวย์
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  เบอร์โทรศัพท์ 081-392-8681
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายสวรรค์ เตชะสี
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เบอร์โทรศัพท์ 093-464-2804
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางนันทิชา มองเพชร
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เบอร์โทรศัพท์ 089-714-9905
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายจักรี ทองประดิษฐ์
  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ 081-320-0647
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางสาวชวัลนุช สุดวิไล
  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ 087-223-4857
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
มีข้อมูลทั้งหมด  13  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 3  
   2  3