กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 802 ครั้ง
Month : 27,555 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 337,951 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ปฏิทินบุคลากร กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        
นายสุนันท์ โคตะวินนท์


นายสังเวียน วระไวย์


นายสวรรค์ เตชะสี


นางนันทิชา มองเพชร


นายจักรี ทองประดิษฐ์


นางสาวชวัลนุช สุดวิไล


นางรัตติยา ฆารสมภพ


นายณรงค์วิทย์ สำราญสม


นางวิภาพร ศรีละพัฒน์


นางอุบลรัตน์ ศรีละพัฒน์


นางสาวสัญญาพร ฉายถนอม


นางสาววนิดา พันโกฏิ


น.ส.สุชานันท์ อิ่มประเสริฐ