เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 735 ครั้ง
Month : 22,347 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 281,849 ครั้ง

 Search Engine Google


เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ข่าวสำหรับบุคลากร

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวสมัครงาน

  รายงานประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560


เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์