เว็บไซต์ อบจ.กาฬสินธุ์
 English Languages
----------------------------------------
  หน้าหลัก
----------------------------------------
  บุคลากร
----------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
----------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
----------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
----------------------------------------
  ติดต่อเรา
----------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1740 ครั้ง
Month : 48,312 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 523,438 ครั้ง

 Search Engine Google


เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่่น พ.ศ. 2562
ระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

  ข่าวสำหรับบุคลากร

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวสมัครงาน

  รายงานประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 วันที่ 9 สิงหาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 2 สิงหาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 วันที่ 5 เมษายน 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 วันที่ 29 มีนาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 วันที่ 22 มีนาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 วันที่ 14 มีนาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 มีนาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2565


เว็บไซต์สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.กาฬสินธุ์