เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 942 ครั้ง
Month : 35,554 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 456,914 ครั้ง

 Search Engine Google


เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่่น พ.ศ. 2562
ระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

  ข่าวสำหรับบุคลากร

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวสมัครงาน

  รายงานประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 11 วันที่ 22 กันยายน 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 10 วันที่ 15 กันยายน 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 9 วันที่ 8 กันยายน 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 วันที่ 1 กันยายน 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 7 วันที่ 25 สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 6 วันที่ 18 สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 วันที่ 11 สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 วันที่ 4 สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563


เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์