เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 803 ครั้ง
Month : 31,533 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 394,467 ครั้ง

 Search Engine Google


เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

  ข่าวสำหรับบุคลากร

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวสมัครงาน

  รายงานประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562


เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์