กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 968 ครั้ง
Month : 33,631 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 366,082 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ข้อมูลบุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        

  ชื่อ-นามสกุล นางทุเรียน ศรีสงคราม
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางสุกัญญา โพธิ์ละเดา
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย... (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางสาคร แวงวรรณ
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย... (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางพรศิริ อภัยศรี
  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางนฤมล ทิพวงศ์
  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางสาวณธษา วงค์ขวาหูม
  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
มีข้อมูลทั้งหมด  18  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 3  
   2  3