เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 948 ครั้ง
Month : 22,732 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 286,863 ครั้ง

 Search Engine Google


เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2559
งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2560
งบทดลอง มี.ค. 2560
งบทดลอง เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2559
งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2559
งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2559
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2559
งบทดลอง ส.ค. 2559


  ข่าวสำหรับบุคลากร

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวเงินสวัสดิการต่างๆ
เงินรายได้สถานศึกษา โอนให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ
เงินรายได้สถานศึกษา โอนให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ
เงินรายได้สถานศึกษา โอนให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ
เงินรายได้สถานศึกษา โอนให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ
โอนรายได้สถานศึกษาในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์
โอนรายได้สถานศึกษาในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์
เงินเดือนตกเบิก เม.ย. - พ.ค. 60 ข้าราชกาารครู
เงินเดือนตกเบิก เม.ย. - พ.ค. 60 ข้าราชกาารครู
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ข้าราชการครู (ตกเบิก)
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ข้าราชการครู (ตกเบิก)


เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์