เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ
บุคลากร
ระบบกระดานข้อคิดเห็น
ระบบร้องเรียน - ระบบอุธรณ์
เชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  7
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,930
  เยี่ยมชมปีนี้ :  10,217
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  87,826
  IP :  3.80.223.123
  เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2557

» ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 ค้นหาข่าว :
มาตรา ๗ (๑) โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน  
มาตรา ๗ (๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน  
มาตรา ๗ (๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  
มาตรา ๗ (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฏเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ระเบียบอบจ.กาฬสินธุ์ ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการ  
มีข้อมูลทั้งหมด  8  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-816-061