เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ
บุคลากร
ระบบกระดานข้อคิดเห็น
ระบบร้องเรียน - ระบบอุธรณ์
เชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  29
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,856
  เยี่ยมชมปีนี้ :  10,143
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  87,752
  IP :  54.227.76.35
  เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2557

» ข่าวสารและกิจกรรม
 รายงานการประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุุ์ 9(5)
 หมวด :  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9   วันที่ :  06-06-2559  (เข้าชม : 760)

  ปี พ.ศ. : ค้นหา :
ลำดับ ชื่อข้อมูลข่าวสาร จำนวน (หน้า) วันที่รับข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ ดาวน์โหลด
1 รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลว.17ก.พ.58 19 06-06-2559 กองปกิจการสภา รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 17ก.พ.58
2 รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ลว.24กพ.58 18 06-06-2559 กองกิจการสภา รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ลว.24กพ.58
3 รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ลว.3มี.ค.58 32 06-06-2559 กองกิจการสภา รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ลว.3มี.ค.58
4 รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 ลว.10มี.ค.58 20 06-06-2559 กองกิจการสภา รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 ลว.10มี.ค.58
5 รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ลว.17มี.ค.58 17 06-06-2559 กองกิจการสภา รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ลว.17มี.ค.58
6 รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 ลว.24มี.ค.58 20 06-06-2559 กองกิจการสภา รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 ลว.24มี.ค.58
7 รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ลว.31มี.ค.58 49 06-06-2559 กองกิจการสภา รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ลว.31มี.ค.58
8 รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ลว.28ก.ค.58 29 06-06-2559 กองกิจการสภา รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ลว.28ก.ค.58
9 รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ลว.4ส.ค.58 22 06-06-2559 กองกิจการสภา รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ลว.4ส.ค.58
10 รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ลว.11ส.ค.58 19 06-06-2559 กองกิจการสภา รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ลว.11ส.ค.58
11 รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ลว.18ส.ค.58 18 06-06-2559 กองกิจการสภา -
12 รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ลว.21ส.ค.58 37 06-06-2559 กองกิจการสภา -
13 รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 6 ลว.25ส.ค.58 20 06-06-2559 กองกิจการสภา -
14 รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 7 ลว.1ก.ย.58 21 06-06-2559 กองกิจการสภา -
15 รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ลว.8ก.ย.58 16 06-06-2559 กองกิจการสภา -
16 รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 9 ลว.15ก.ย.58 17 06-06-2559 กองกิจการสภา -
17 รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 10 ลว.22ก.ย.58 114 06-06-2559 กองกิจการสภา -
18 รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 11 ลว.29ก.ย.58 28 06-06-2559 กองกิจการสภา -
มีข้อมูลทั้งหมด  18  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-816-061