เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ
บุคลากร
ระบบกระดานข้อคิดเห็น
ระบบร้องเรียน - ระบบอุธรณ์
เชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  5
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,928
  เยี่ยมชมปีนี้ :  10,215
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  87,824
  IP :  3.80.223.123
  เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2557

» ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
 หมวด :  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ :  11-10-2559  (เข้าชม : 959)
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชานายจักรี แสงสุริยินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพร้อมด้วยนายประสิทธิ์ อาจบรรจง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต ๑ อำเภอกมลาไสย และ ข้าราชการครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.กส. ทั้ง ๑๒ โรงเรียน และ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมเปิดพิธีด้วย

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญ ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่องสิทธิที่ประชาชนจะสามารถรับรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับตัว ในการบริการ เพิ่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในด้านต่างๆนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการตอบสนองและบริการประชาชน ว่าข่าวสารประเภทใดสามารถเปิดเผยได้ และข่าวสารประเภทใด ไม่สามารถเปิดเผยได้


สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-816-061